Podatek od emisji CO2 Niemcy – Austria

W celu zachęcenia do odnawiania flot na rzecz coraz mniej zanieczyszczających pojazdów, dyrektywa europejska nr 2022/362 z dnia 22 lutego 2022 r. przewiduje między innymi obowiązek włączenia podatku od CO2 emitowanego przez pojazdy transportowe do opłat drogowych.
Oprócz istniejącej opłaty drogowej zapowiedziano „opłatę dodatkową” w wysokości 200 euro za tonę CO2.


Kim jest Axxès?

Poznaj nasze oferty i usługi

CO2

Aby zapewnić wsparcie, firma Axxès przedstawia 2 oferty

Aby zminimalizować czynności administracyjne związane z podatkiem od CO₂, takie jak klasyfikacja, rejestracja i fakturowanie CO₂, firma Axxès może przeprowadzić Państwa przez cały proces, czyniąc go tak prostym i przejrzystym, jak to tylko możliwe.

Bez odpowiedniej klasyfikacji CO₂ pojazdy zostaną automatycznie przypisane do najmniej korzystnej kategorii.

1/ Zespoły Axxès zajmują się wszystkim: Oferta Ready CO2
Firma Axxès analizuje i wyodrębnia wszystkie niezbędne dane z dokumentów i gwarantuje odpowiednią cenę opłaty drogowej w zależności od klasy emisji CO2
2/ Państwo dbają o wszystkie niezbędne dane: Oferta Self Management
Przekazują nam Państwo dane potrzebne do obliczenia klasyfikacji emisji CO₂.


przydatne informacje

Jakie są kluczowe daty i kogo dotyczą?
Pojazdy objęte podatkiem od emisji CO2 to pojazdy użytkowe w klasach pojazdów N2/N3 o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej (F1) wynoszącej:

  • > 7.5 tony, w dniu 01.12.2023 r. w Niemczech
  • > 3.5 tony, w dniu 01.01.2024 r. w Austrii
  • > 3.5 tony, w dniu 01.07.2024 r. w Niemczech

Uwaga: zmiana definicji kategorii wagowej!
Od 01.12.2023 r. w Niemczech należy stosować kategorię wagową wskazaną w sekcji F1 dowodu rejestracyjnego, a nie kategorię wagową wskazaną w sekcji F2.
Oznacza to, że pojazdy mogą należeć do wyższej kategorii wagowej lub podlegać opłatom drogowym. W związku z tym kategoria wagowa musi być ustawiona w identyfikatorze OBU zgodnie z wagą F.1

Zwolnienie z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym LNG w Niemczech kończy się 31 grudnia 2023 r. Będą one podlegać opłatom drogowym od 1 stycznia 2024 r., ale będą miały szansę na dostęp do lepszej klasy emisji CO2 ze względu na niską emisję CO2

Co należy robić?

1/ Przede wszystkim należy określić, czy podlegają Państwo podatkowi!
Zależy to od daty pierwszej rejestracji pojazdu.
Jeśli data pierwszej rejestracji przypada po 1 lipca 2019 r., można ubiegać się o lepszą klasę emisji CO2 i zarejestrować ją wraz z odpowiednimi dowodami.
Należy jednak sprawdzić każdy pojazd indywidualnie, ponieważ nie wszystkie będą korzystać z bardziej atrakcyjnej klasy.

2/ Zarejestrować klasę emisji CO2 wszystkich Państwa pojazdów
Już dziś mogą Państwo dowiedzieć się, czy Państwa pojazd kwalifikuje się do korzystnej klasy emisji CO2, klikając ten symulator.
Jeśli tego Państwo nie zrobią, od 01.12.2023 r., jeśli Państwa pojazd ma ponad 7,5 t i korzystają Państwo z niemieckiej sieci dróg, będą Państwo rozliczani według najwyższej stawki.
Aktualizując dane dotyczące emisji CO2 swoich pojazdów na terenie Niemiec, nie będzie trzeba nic robić dla pojazdów poruszających się po terenie Austrii w dniu 01.01.2024 r.

3/ Zaktualizować identyfikatory!
Przypominamy, że identyfikator musi być cały czas podłączony do zasilania. Zaktualizować elementy masy bezpośrednio w identyfikatorze OBU.


CO2